Posetom, ili kupovinom na Internet prodavnici niomika.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune Uslova korišćenja i ostalog sadržaja navedenog na sajtu niomika.rs .

Opšti uslovi

Svi podaci na internet prodavnici niomika.rs prikazani su samo u informativne svrhe i u dobroj nameri. Pristupanjem kupovini proizvoda putem online kupovine ili posećivanjem ove online prodavnice zbog dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uslovima i da su sa istima saglasni. Ukoliko Korisnici nisu saglasni s ovim Uslovima kupovine, Prodavac ih upućuje da ne koriste internet prodavnicu niomika.rs u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite niomika.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu. Telefonom samo u slučaju preke potrebe.

Opisi proizvoda

Niomika.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, niomika.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Moj nalog

Ukoliko koristite niomika.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste uneli prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem niomika.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti belielektronik.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Niomiks.rs zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije niomika.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Cene proizvoda

Niomika.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Niomika.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, ukoliko traženog artikla nema na stanju i sl.

Radno vreme

Online prodavnica niomika.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni ako za to postoje uslovi.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime Internet prodavnice niomika.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima,korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima-kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice niomika.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a ne potpadaju pod kategoriju ličnih podataka, analiziramo i obrađujemo kako bismo poboljšali ponudu i izgled naših internet stranica i omogućili jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu.

Intelektualna svojina

Celokupan sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, informacije, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi i softver su vlasništvo privrednog društva Denis Tkachenko PR Niomika., odnosno internet prodavnice niomika.rs, ili njegovih partnera i ne mogu se koristiti bez izričite predhodne saglasnosti privrednog društva Denis Tkachenko PR Niomika.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe iz člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na Obrazcu za odustanak od ugovora.
Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata na email adresu porudzbina@niomika.rs u roku od 14 dana od dana kada je potrošač primio porudžbinu. Mi ćemo Vas o prijemu Obrasca za odustanak koji ste poslali poštom ili elektronskim putem, obavestiti odmah i bez odlaganja poštom ili putem emaila. Potrošač je dužan da vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak od ugovora, na adresu Prodavca. Potrošač snosi troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane. 

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa prethodno navedenim zakonskim odredbama, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Rok za odustanak potrošača od ugovora na daljinu ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Prodavac će vam bez odlaganja izvršiti povraćaj uplačenih sredstava, s tim da će se od iznosa za povraćaj odbiti troškovi isporuke, ako nisu već prethodno bili uračunati. Povraćaj uplate će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili popunjen Obrazac za odustanak od ugovora, odnosno 14 dana od momenta kada je roba isporučena na navedenu adresu Prodavca.
Povrat novca će se izvršiti na tekući račun potrošača ili na neki drugi tekući račun koji potrošač odredi i pošalje na našu email adresu ili putem pošte. Uplata se vrši na tekući račun, bez obzira što je potrošač platio gotovinski kuriru prilikom preuzimanja. Povraćaj novca u gotovini nije moguć.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti OVDE.

Postupak kupovine

Sve artikle koje smo prikazali na našoj internet prodavnici niomika.rs možete poručiti, na vrlo brz i jednostavan način. Sve što je potrebno da uradite je da pronađete artikal koji želite, odaberete ga čime će te ga prebaciti u Vašu online korpu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo se potruditi da vam sva roba koju ste naručili stigne u roku od 1-4 radna dana. Ukoliko prilikom procesa naručivanja budete imali bilo kakav problem, uvek nas možete kontaktirati putem maila.